Grzeczność aż do mordu

Fragment tekstu:

„Według prof. psychologii Dova Cohena i Richarda Nisbetta kultura honoru to zespół norm społecznych, których oś stanowi przekonanie, że mężczyźni powinni bronić swojego dobrego imienia za wszelką cenę. Nawet na drodze krwawej zemsty. Bo utrata honoru jest jednoznaczna ze śmiercią cywilną. Warto przy tym uściślić, że „kultury honoru” nie afirmują agresji samej w sobie. Dopuszczają ją jedynie w samoobronie lub jako akt zemsty „przywracający porządek i sprawiedliwość”. Zniewaga, obraza lub inne uchybienie względem danego indywiduum, bliskich mu osób, obiektów lub istot stanowią wystarczającą przesłankę do zareagowania honorową przemocą.

Ludzie honoru szczególnie mocno cierpią, gdy do upokorzenia dochodzi przy świadkach. Wszak honor jest czymś zewnętrznym, ulokowanym raczej w opiniach innych ludzi…”

Tytuły podrozdziałów:

Wstyd i sprawiedliwość; Pizza szybciej niż policja; Południowcy a jankesi; Polak jak Teksańczyk; Honor a broń.

Ramki:

#1: Polscy herosi, idole, amanci