wyzwania europy środkowo-wschodniej

Skuteczna komunikacja międzykulturowa Polska – Ukraina

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej”

27 sierpnia odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej” zorganizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Instytut Europy Środkowej i Wschodniej Fundacja Trójmorza.

W ramach konferencji zaprezentowanych zostało ponad 60 referatów w trzech równoległych sesjach. Konferencje zwieńczyła dyskusja panelowa, w której wzięli udział prof. Miro Hacek z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Lubljanie, dr Ewa Flaszyńska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Robert Barić z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Zagrzebiu.

Zaprezentowałem referat „Skuteczna komunikacja międzykulturowa Polska – Ukraina”. Poniżej zamieszczam jego abstrakt.

Abstrakt wystąpienia „Skuteczna komunikacja międzykulturowa Polska – Ukraina”.

„Ukraińcy motorem polskiej gospodarki” to tytuł artykułu, który został opublikowany pod koniec października zeszłego roku na łamach dziennika Rzeczpospolita. Autor zaprezentował w tekście dane, dotyczące lawinowego wzrostu imigrantów z Ukrainy, pracujących w Polsce. Z przytoczonej w tekście analizy Growca, Wyszyńskiego i Strzeleckiego, wynika, że wzrost gospodarki w latach 2014-2018 o 11 proc. zawdzięczamy Ukraińcom. Odpływ pracowników pochodzenia ukraińskiego z Polski w związku z epidemią koronawirusa dał się dotkliwie we znaki polskim przedsiębiorcom. O ile, według danych Komendy Głównej Straży Granicznej w kwietniu przyjechało do Polski niespełna 34 tyś. Ukraińców, o tyle w maju liczba ta uległa potrojeniu.

W kontekście coraz bardziej intensywnej współpracy obywateli Polski oraz Ukrainy, autor referatu postanowił przyglądnąć się problematyce poprawy poziomu zintegrowania oraz zwiększenia efektywności komunikacji pomiędzy przedstawicielami wyżej wskazanych narodów. W tym celu zastosował metodę przeglądu polskojęzycznej literatury w bazie Google Scholar. Zastosowana została fraza „komunikacja międzykulturowa Ukraina”. Zakres wyszukiwania został zawężony do dwóch ostatnich lat, aby uwzględnić wyłącznie najnowsze prace. Zwrócone zostało 117 wyników, które zostały poddane krytycznej analizie autora. W ramach niniejszego referatu zaprezentowane zostaną wnioski, dotyczące przekroju zagadnień takich jak: uprzedzenia, dyskryminacja, stereotypy oraz mowa nienawiści, edukacja międzykulturowa oraz zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo i „corporate welness”.

Powyższy opis ukazał się również na stronie Instytutu Psychologii Biznesu

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *